Dessa frågor är på engelska..

För att kunna översätta på annat språk, vänligen välj ett språk:

Administratören har tilldelat mer än en uppsättning frågor till dig.

Vänligen välj en enkät för att fylla:

 • 1. Röker du?

  Ja
  Nej
 • 2. Hur ofta tränar du?

  Ja
  Nej
 • 3. Tar du receptbelagda läkemedel?

  Ja
  Nej
 • 4. Har du några tatoos?

  Ja
  Nej