እዚኣቶም ሕቶታት ኣለዉ ትግርኛ.

ካልኦት ብዙሀ-ቃንቋ ንምምራጽ/ምሕራይ በጃኻ ቋንቋ ምረጹ:

ምክያድ ትካል ምስ ሓደ ንላዕሊ ሕቶታት ንዓኹም ሃበ.

በጃኻ ንመልአ ሓደ ዝዳህሳስ መጽናዕቲ ምረጹ:

 • 1. smoker?

  እወ
  No
 • 2. እንታይ ዝኣክል ጊዜ እዩ Rehearse?

  እወ
  No
 • 3. ደም-አልባ መድሃኒት እንዳ ወሰዱ እዩ?

  እወ
  No
 • 4. ዝኾነ ዓይነት ሰብ

  እወ
  No